יום שלישי, 6 בינואר 2015

מיסטיקה - קבלה תורת הנסתר
קבלה - הסוד ותורת הנסתר


מהי קבלה במה היא עוסקת? שאלה שמעסיקה את רובנו ואת דורות העם היהודי לאורך כל ההיסטוריה היהודית. דבר אחד ברור וידוע "קבלה עוסקת בנסתר" - בריאה אלוהות ואדם ובגילוי סודות אלוהיים.מספר היצירה הקבלה והזוהר אנו למדים: שהנסתר והסוד האלוהי מתגלה דרך סמלים אנושיים. האלוהות מתגלה בדמות רוח קדומה לכל הקדומים "רוח אלוהים מרחפת על פני המים" הקבלה מבוססת על מערכת סמלים קבלית "עשר הספירות" שהם "קומת האדם".מקובלים לרוב עניינם בגילוי סודות אלוהיים, בעיסוק בנפש האדם, בניצוץ אלוהי הקיים באדם בהארה האלוקית הפנימית "נשמה" , "נעשה אדם בצלמנו בדמותנו", משמע שהבורא מתגלה לנו דרך "פרצוף האדם".


האדם משול לעץ ששורשיו נטועים בשמים לפי הקבלה, "עץ החיים" - אילן עשר הספירות. הספירות הם כלי רוחני שמטרתו להכיל את האור האלוקי "נשמה" נשמת כל חי - "ויפח באפיו נשמת חיים"

חלום, הוא היגד משמעותי ביותר השייך לתת מודע, תת המודע הוא המקור לאישיותו של האדם.
ומכן עולה שאלה חשובה ומשמעותית האם מדע הפסיכולוגיה מצד אחד, ותורת הקבלה והסוד מצד שני יכולים לאשר תפיסה זו אודות אופי טבע ואישיות האדם?

מיסטיקה - עבודה רוחנית

במיסטיקה היהודית "עבודה רוחנית" היא סמל של תהליך גאולת הנשמה והנפש, תהליך שנמשך מהבריאה ולאורך כל הדורות הגלגולים ומסעי הנשמה "קרמה" בכדי שהאדם יגיע לתכליתו, לכן הוא תמיד שרוי בתהליך של תיקון ובחינה מחדש יום יומית שתבסס את אמונתו וכוחו בטיהור הנשמה והשבתה למקומה העליון דרך תיקון המידות על ידי "עבודה רוחנית".


חלומות

פסיכולוגיה מדעית, מבקשת להעמיד הנפש למבחן לפי במודלים של יסודות קבועים ומוצקים

מיהו המלך? שאלה שתשובתה ברורה מאליו לפי עולם הקבלה מלך מלכי המלכים, אשר יצר ברא סידר והכין את עולמו בששה ימים לאדם.

לכאורה זה נשמע כחלום בלתי מפוענח בלתי ניתן להבנה, עם הרבה תהיות פסיכולוגיות הכיצד?

אם כל הדמויות בתוך החלום שלכאורה הזוי, קשורים לחלקי הנפש של החולם, אזי עלינו לומר שגם מלך מלכי המלכים מתגלה בחלום של החלום כמשהו נסתר בלתי ניתן לתפיסה, עליון ונשגב והזוי. מה הפסיכולוגיה יכולה לעשות לכאורה במצב הזוי זה, ומדוע הקבלה מצליחה להסביר את זה והפסיכולוגיה נכשלת?

כאשר לא ניתן להבין חלום ואפילו חלק קטן מהחלום, אפשר לומר שזה מצב של הערכה נפשית שאיננה נכללת בחלקי הנפש, אלא מצויה מעל חלקי הנפש ופועלת ומצויה בנפש כדבר ברור מאליו.

חלומות הם ראי לנפש המתארים את מצב הנפש לפני החלום, חלום הוא גם כלי ושיטה הוליסטית לריפוי נפשי ורוחני,

דרך החלומות נוכל להניח קיומה של צופה הנשמה הרואה את כל המתרחש ומדווחת לנו עליהם בזמן השינה.

"בואו נראה מה החלום אומר". אמירה המתייחסת לחלום כל ידיעה ותבונה ברורה.

ציפור בחלום יכולה להיות סימבול להכוונת החולם בדרכו האישית, חלומות לפי הקבלה הם מסר סמוי שנוגע לבעיה או קושי שלא נפתר ומעסיקה את החלום בחלומו.

חלומות קשורים לדימוי העצמי שלנו בעיני עצמנו, לפי תפיסת יונג. חלומות הם סמלים של מצב טרנסנדנטלי בנפש. ללא החלומות נפש האדם הייתה עיוורת. ללא פתח או חלון ללא עיניים, "מה שכתוב במצח העין לא יכולה לראות".

כתוב בזוהר ובקבלה "התעוררו נמים, ישנים ששינה בחוריהם ולא יודעים ולא מסתכלים ולא רואים אטומי אוזניים כבדי הלב, נמים ולא יודעים" (זוהר, מתניתין, ח"א קסא, ע"ב)

כאשר אנו חושבים ומדברים על הנשגב מכל, על הבורא, אנחנו מתכוונים לדרך בה אנו מקיימים את האמונה שלנו באלוקים.

המיסטיקה היהודית - מיסטיקנים ומקובלים לא הגדירו את האמונה באל,  ולא ציוו לנו שום מצווה הקשורה בהגדרת האל, המיסטיקה היהודית משאירה לנו את הבחירה "הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים" בלעדי האלוקים כפי הנראה לא היינו יכולים להבין את העולם, הבנת העולם זו הדרגה הגבוהה של ביותר של האמונה "ידיעת האלוקים"

ידיעת האל היא דבר בלתי נתפס בהשגתנו, ידיעת האל היא שיא האמונה. אמונה של ממש, לפי המקובלים והמיסטיקה היהודית אפשר להגיד שידיעת האל זו רק אחת מן ההתגלויות של האל.

התגלות שבאה מחוסר וקוצר יכולתנו להבין את העולם היות והעולם נברא מוגבל. בכדי שהאדם לא ידע מהו האין סוף,

סיפור הבריאה, מלמד אותנו שהעולם אינו מובן מתוך עצמו,הקבלה מרחיקה מסתירה את פרצוף האלוקים וסיבת בריאת העולם "רזא דרזין בסוד אינסוף".קבלה - פסיכולוגיה יהודית


שיטה מעשית טיפולית העוסקת בתיקון וייעוד האדם, מודעות והגשמה עצמית.

פסיכולוגיה יהודית ברוח הקבלה וערכיה מגדירה מה הם האיזונים הרוחניים והנפשיים הנדרשים לאדם, פסיכולוגיה יהודית מבררת את הסיבות והגורמים למצבי הנפש המשתנים של האדם ומציעה דרכים מקוריות ברוח המסורת והמיסטיקה היהודית ליצירת איזון אנרגטי מתאים לצורך שליטה ובקרה על כל מציאות חיו, מחשבתו, פועלו ומעשיו של האדם.

הקשר בין פסיכולוגיה למיסטיקה יהודית איננו חדש, המסורת וההגות היהודית נוגעת בהתמדה לאורך הדורות והשנים בכל מה שקשור לנפש האדם.

הקשר בין פסיכולוגיה ומיסטיקה יהודית טעון ולא ברור ומלא ניגודים, מצד אחד שלילת עקרונות הפסיכולוגיה המערבית, ומצד שני פיתוח, התאמה וקבלה של הפסיכולוגיה המערבית לצרכיי היהדות והדת.


הניגוד הבולט ביותר בא לידי ביטוי בנקודת המוצא - מיסטיקה יהודית או פסיכולוגיה. נושא שעליו נעשו מחקרים רבים ונכתבו ספרים רבים שניסו לגעת בגישה היהודית לפסיכולוגיה. ישנם חוקרים אשר ניסו להשוות את הפסיכולוגיה המערבית עם ההגות היהודית העכשווית יותר


הפסיכולוגיה המערבית והכללית על כל תחומיה ושיטותיה השונות נובעת מתפיסת הנצרות, המבוססת על דטרמיניזם ופסימיות, יאוש ופחד, בניגוד לפסיכולוגיה היהודית, ששואבת ויונקת כוח מהקבלה, זכות הבחירה "הכול צפוי והרשות נתונה", שינוי יכול לבוא על ידי רצון ויכולת האדם - תקווה, אופטימיות יש מאין.


ישנו הבדל מהותי בין הפסיכולוגיה היהודית, לפסיכולוגיה המערבית באופן שיטת הטיפול, הטיפול בפסיכולוגיה יהודית מבוסס על ייעוץ, הכוונה: מודעות עצמית - מחשבה, תפיסה והתנהגות. איזון רוחני ונפשי - טיפול הוליסטי במצבי ההתנהגות והמודעות.


חופש הבחירה: לאדם יש בחירה תמידית האם לשנות ולהשתנות, בחירה בין הטוב והרע, בין אמת לשקר, דרכי מחשבה, אמונה, מעשים וצורת חיים, זכות הבחירה הוא היסוד והבסיס עליו נשענת הפסיכולוגיה היהודית. פסיכולוגיה יהודית במהותה היא רוחנית ומיסטית - הקשר שבין הבורא לאדם.


יכולת האדם להשתנות ללא חיטוט בנפש הפנימית, ללא ירידה לכל הפרטים הקטנים, ללא התרכזות יתר בצמתים המרכזיים שחווה בחייו, התמקדות והתבוננות בכוחות ובאנרגיות שיביאו לשינוי. תפיסת הטוב הקיים בפוטנציאל האישי של כל אחד מאתנו, לקיחת אחריות על מעשינו שיביאו לתיקון הנשמה בהתאם לערכי המיסטיקה היהודית.תורת הצמצום


מושג יסודי בקבלה העוסק בתהליכים שקדמו לבריאת העולם, מושג הצמצום פותח במשנת האר"י הקדדוש.

בריאת העולמות והחרבתם, לצורך בניית עולמות טובים יותר מפותחים יותר, משוכללים יותר לפי רצון הבורא.

נקודת המוצא של האר"י הקדוש הייתה: שהאין סוף קיים בכול, האין סוף הוא הכול, אין בלתו ואפס זולתו, אם כן כיצד מתהווה העולם מתוך או בתוך האין סוף? והיכן מקומם של העולמות? על בסיס השאלות הללו, פיתח האר"י הקדוש את משנתו "תורת הצמצום",


קו היועצים: מתקשרים מיסטיקנים

שרותי ייעוץ הכוונה וחיזוי. הדרך שלכם לקבלת תשובות לשאלות בכול תחומי החיים: אהבה, זוגיות, משפחה וילדים, עבודה, קריירה לימודים, בריאות, כספים, שמות בדיקה והוספה, זמנים מתאימים לשינוי, ועוד....

מומחי מיסטיקה בטלפון 24/7 מיסטיקנים מקובלים בכירים ומובילים בישראל – ניסיון, מוניטין איכות, אמינות ומקצועיות מוכחת

אתר קו המומחים היועצים והמיסטיקנים: מאגר גדול של מומחי מיסטיקה יהודית, מקובלים, מיסטיקנים, מתקשרים זמינים לבחירתכם האישית בכל זמן ועת לפי נוחיותכם במענה אישי בטלפון, מתקשרים ומיד נענים.